Æ , æ
| æ
! , www.ossetians.com !
English - Apsny.Ru

        - iriston.com iudzinad.ruRambler's Top100

* Soslan æma Sirdoni tauæræq - æ ææ
< æææ  ææ (0)      

Soslan æma Sirdoni raiguruni tauæræq  

 

Narti Alægæn insæj læquæni raigurdæj. Uonæn sæ kæstær xundtæj Sosæg-Ældar. Æ fidæ ʼj necæbæl isaxur kodta fonsæj ændær ma Sosæg-Ældar uoni xætdzæ xadtæj ma cardæj. Sosæg-Ældar ma bitdzeu ku adtæj, uæd æj æ fidæ æskhæti bakodta, æ xætdzæ ba ma ærtæ fusi ænæ furæj. Jetæ jeunæg anzbæl sædæ fusi bacæncæ. Sosæg-Ældar æ fonsi xætdzæ uotærdti cardæj. Ci jibæl racudæj, xucau æxuædæg zonuj, ma æ fons uoramun næbal færasta.  

 

Jeu bon kæmi adtæj, uomi ba sæ Terk uordgutæ isæskhardta ma sæ hæuaj kodta, læg jeunæg fus kud hæuaj kænæ uotæ. Æxsijni unæut fælgæsænæj rakastæj ma zaxta:  

"Auæxæn dessag nekæd fæjidton: dælæ i budurtæ fonsæj basauæncæ, hæuaj ba sæ jeunæg læg kænuj!"  

 

Æxsijnæ rakastæj fælgæsænæj ma i fijjaui ku fæjdta, uædta uærdun rajeftindzun kodta ma Terki bilæmæ niccudæj. Uomi ba æxe madiard bæhnæg iskodta. Sosæg-Ældar silæstæg bæhnægæj nekæd fæjdta ma fæddes kodta, uædta jeu dorbæl rafunæj æj ma fe ʼrtajunagæj. Æxsijnæ ʼj kud næ balædærdtajdæ ma niffardæg æj. Sosæg-Ældar dær æxe ni ʼrtadta ma randæj æ fonsi xætdzæ.  

Cidær adtæj, Æxsijnæ i bændtæ nimajun raidædta i doræn. Æ afonæ ku ærqærttæj, uædta dor bakhært kodta ma jimæ dori nafæj bitdzeu nixxudtæj.  

 

Bitdzeu jin zaxta:  

"Dæ qiamæt ma bal fædzdzæhæl kænæ. Nur ba min lilahz iskænæ ma mæ Kurd-Ala-Uærgonæn baisærun kænæ, je ba ajdah bolat ison." Æxsijnæ duuadæs uærduni dorin ævzalu ærbalasta, lilahzi don nikkodta ma ʼj kuncgomi istævdæ kodta, uædta ʼj i bitdzeu nivvardta ma jin æ uæragisærtæ næ rambarsta.  

 

"Dæ qiamæt dzæhæl kænuj, ræxgi don ærbadavæ," zæhgæ, ma Æxsijnæ æxuædæg donmæ rauadæj. Dongæs in don næ lævardta ma Æxsijnæ bauæzzauæj. Ærægiau ba ærbacudæj ma uædmæ i bitdzeu rauazalæj, ma æ uæragisærtæ ænæ isard baizadæncæ.  

 

Uæd Æxsijnæ æ dumægkægtæbacaxta ma Sirdon ællæuirdta. Ralihdæj. Bitdzeu imæ dzoruj: "He mæ bærcag ærvadæ, kumæ ledzi? Natar-Uatari furt Sirdon dæ nom fæuuæd!"  

 

Sirdon ba jin zaxta: "Sosæg-Ældari furt sos-doræj xuærzigurd Soslan ba dæu nom fæuuæd!" Jeci bonæj ba sæ ramælæti bonmæ Soslan æma Sirdon kærædzej fædbæl nekæd racudæncæ.  

 

 

 

æ ææ  

 

Aææ æ ææ æ. æ æ ææ æ æ-Æ. Æ æ ʼ ææ æ ææ æ-Æ ææ æ æ-Æ æ, æ æ æ æ ææ , æ ææ ææ ææ æ.  

æ æ æ ææ ææ. æ-Æ æ ææ æ æ. æ æ, æææ , æ æ æ.  

 

æ æ, æ æ æ æ æ , æ æ æ ææ æ. Æ æ ææææ æ :  

"Aææ æ æ: ææ æ æ ææ, æ æ æ æ æ!" Ææ æ ææææ æ, æ æ ææ æ. æ ææ .  

æ-Æ ææ æææ æ æ æ , æ æ æ æ ʼæ.  

 

Ææ ʼ æ æææ æ æ. æ-Æ æ æ ʼ æ æ ææ. æ æ, Ææ ææ æ æ. Æ æ æææ, æ æ æ æ æ. 

 

: "æ æ æææ ææ. ææ æ -A-ææ æ ææ, ."  

 

Ææ æ æ æ æ, ʼ ææ , æ ʼ æ æææ æ . "æ æ ææ æ, æ ææ," ææ, Ææ æææ æ æ.  

 

æ æ æ Ææ ææ. Ææ ææ ææ æ, æ æææ ææ ææ. æ Ææ æ æææ ææ. æ.  

 

æ : " æ æ ææ, æ ? - æ ææ!"  

 

: "æ-Æ -æ æ æ ææ!" æ æ ææ æ æ ææ ææ æ ææ.  

  ææ (0)      
 
ææ