Hello Guest
Register| Login
ATTENTION! When using any source from this site, www.ossetians.com MUST be cited in your work!
Ирон Русский EnglishПроект по истории и культуре Осетии и осетин - iriston.com iudzinad.ru

Rambler's Top100 Индекс цитирования

A.B.B. Holders of all four degrees of the St.George's Cross
< back  Comment to news (1)      Printversion of article

 
The St. George's Cross  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Agnaev Soslanbek 

2. Akkalaev Zaurbek 

3. Badtiev V.G. 

4. Betoev Digis 

5. Bogov K.G. 

6. Cherdzhiev E.B. 

7. Dzabolov X.G. 

8. Dzabraev Fiodor 

9. Dzakhov Timofey 

10.Dzakhsorov D.I. 

11.Dzhamalov Timofey 

12.Dzhikkaev Nagko 

13.Dzhitsalov Nikolay 

14.Dzitiev Inaluk 

15.Dzitiev Zaurbek 

16.Dzotsoev Georgy 

17.Elbaev F.P. 

18.Galabaev A.B. 

19.Gazdanov Eldzariko 

20.Gukkaev Dzarakhmat 

21.Kallagov T.K. 

22.Kozyrev Dzikka 

23.Kudzagov Safron 

24.Kundukhov N.L. 

25.Kusov T.S. 

26.Medoev Daukuy 

27.Nakusov Bimbolat 

28.Savlaev Nikolay 

29.Seoev Mikhail 

30.Sokaev Mikhail 

31.Tserekov Dzambolat 

32.Tulatov-Alikov A.Z. 

33.Khadikov B.A. 

34.Khodov S.U. 

35.Khugaev D.Z.  

  Comment to news (1)      Printversion of article
 
Outstanding Ossetians